Oprogramowanie dla firm

R2Płatnik – Program kadrowo-Płacowy

Myślisz, że idealny program kadrowo- płacowy nie istnieje, że jest nieintuicyjny, nie poradzi sobie z wszystkimi typami umów o pracę, z ciągle zmieniającymi się przepisami, że nie jest w stanie w sposób szybki i prawidłowy rozliczyć pakiet mobilności? Nie obsługuje czytników RCP oraz nie jest w stanie kontrolować nieobecności, rozliczać pracy akordowej.

Myślisz sobie, że skoro wszystko co potrzebuję jest dostępne w jednym programie musi on być bardzo drogi lub mieć zastosowanie tylko i wyłącznie w dużych firmach?

To jesteś w bardzo dużym błędzie. R2Płatnik to program zarówno dla firm małych zatrudniających kilku pracowników jak również dla dużych korporacji zatrudniających kilka tysięcy osób. Jest bardzo intuicyjny w obsłudze i naprawdę nie kosztuje dużo.

Najważniejsze cechy przedstawiamy poniżej:

Ewidencja pracowników

 • planowanie zatrudnienia
  • planowanie stanowisk i etatów w oddziałach, działach i zespołach
  • opis stanowisk pracy wraz z zadaniami do wykonania
  • moduł automatycznej rekrutacji przez internet na stanowiska nieobsadzone
  • wielostopniowa ocena kwalifikacji stanowiskowych i dodatkowych
 • ewidencja pracowników z podziałem na grupy
  • wielopłaszczyznowa struktura organizacyjna firmy
  • możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów
  • wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami
 • usystematyzowana struktura danych kadrowych
  • przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp
  • poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki
  • teczka pracownika z możliwością szybkiego wglądu w oryginały załączonych dokumentów
  • kontrola terminów dowolnych ewidencjonowanych przy pracownikach zdarzeń
 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań
  • kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto – brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń
  • uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie
  • obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń
  • dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań
 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty
  • kontrola salda spłat pożyczek ratalnych
  • kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych
  • rozliczanie ryczałtu samochodowego
  • ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń socjalnych
  • ewidencja kar i nagród
 • ewidencja wyposażenia
  • rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania
  • magazyn wyposażenia z zamówieniami uwzględniającymi indywidualne cechy pracownika (np. rozmiar odzieży)
 • planowanie i ewidencja szkoleń
  • określenie wymaganych na danym stanowisku rodzajów szkoleń i terminów ich zaliczenia
  • planowanie szkoleń z możliwością zapisów przez internet
  • szczegółowa ewidencja odbytych szkoleń
  • okresowa ocena rozwoju

Rozliczanie czasu pracy

 • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
  • różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy
  • kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym
  • możliwość ustalenia godzinowego harmonogramu rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • automatyczne rozplanowanie wg różnych systemów pracy (12-godzinny, 12 na 24, 3-zmianowy, 3-zmianowy ciągły)
 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
  • kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
  • możliwość wprowadzania godzin wejścia i wyjścia
  • zaawansowana interpretacja godzin wejścia i wyjścia na podstawie ustalonego harmonogramu pracy
  • możliwość współpracy z systemem kontroli dostępu (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców – bezpośredni import z Inelo 4Trans
  • wewnętrzny system RCP przez internet lub intranet
  • internetowa akceptacja wniosków o nadgodziny
  • integracja z zewnętrznymi czytnikami RCP (odcisk palca, karta zbliżeniowa)
  • moduł grupowego planowania czasu pracy
 • karta urlopowa z kontrolą limitów
  • wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca
  • wnioski urlopowe przez internet lub intranet
  • moduł planowania urlopów
 • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków
  • wyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw
  • korekty do poprzednich zwolnień
 • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń
  • biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę
  • ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń
  • możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy
 • rozliczanie płacy akordowej
  • możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy
  • szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej
 • kompletne rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
  • biblioteka tras z odległościami i czasami przejazdów
  • szczegółowy rachunek kosztów podróży
  • automatycznie wypełniany druk delegacji
  • wprowadzanie i rozliczanie delegacji przez internet

Naliczanie wynagrodzeń

 • modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań
  • standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac
  • unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania
  • definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń
 • ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu
  • aktualizacja parametrów naliczania przez internet
  • rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe)
  • automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt
  • czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników z opcją oszczędności tonera
  • możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną
  • oryginalny system kontroli naliczeń
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
  • naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)
  • podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto
  • wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach
  • przejrzysty sposób rozliczania składek ZUS
 • wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów
  • automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS
  • współpraca z większością systemów bankowych

Raporty i zestawienia

 • rozliczanie wynagrodzeń
  • roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet
  • zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS
  • współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi
  • współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ
  • współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań
 • rozliczanie kosztów wynagrodzeń
  • szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia
  • szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5
  • współpraca z popularnymi systemami F-K
 • planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów
  • szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14
  • zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia
  • wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL
  • eksport zestawień do innych systemów (np. Excel) w celu dalszej analizy
  • wysyłka zestawień pocztą elektroniczną
 • rozliczenia z pracownikami
  • estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje
  • seryjne wydruki kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce
  • zbiorcza wysyłka e-Deklaracji przez internet
  • możliwość przygotowania własnych dokumentów do wewnętrznych potrzeb firmy
  • udostępnianie dokumentów (np. PITy, paski, zaświadczenia) w portalu dla pracowników
  • system wewnętrznych komunikatów (np. nowości, zarządzenia, regulaminy) i newsletter dla pracowników

Dodatkowe zalety systemu

 • wersje wielofirmowe
  • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
  • import danych firm z programu płatnik ZUS
  • dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej
  • rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne
  • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
  • ujednolicone standardy pracy
  • interfejs polski, angielski, Niemiecki, Francuski, Czeski
  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
  • możliwość tłumaczenia wydruków na dowolny język
 • wersja sieciowa
  • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL
  • trójwarstwowa architektura aplikacji umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
  • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników
  • funkcjonalny portal dla pracowników
 • bezpieczeństwo danych
  • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach
  • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych
  • harmonogram zadań umożliwiający okresowe archiwizacje danych
  • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

Uwierz , że to tylko najważniejsze cechy R2Płatnik a jest ich zdecydowanie więcej. Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie? Poznać ceny? Zapraszamy do kontaktu .